Team

Psychologe 

Werkterrein/doelgroep

Karlijn biedt gesprekstherapie aan voor volwassenen vanaf 18 jaar. Deze gesprekken kunnen een ondersteuning zijn wanneer je het gevoel hebt vast te lopen in problemen vanuit het dagdagelijkse leven en/of het verleden.

Karlijn werkt vanuit een psychoanalytisch perspectief. Hierbij word je in eerste instantie uitgenodigd om vrij te spreken over wat er in je omgaat. Er wordt ruimte gecreëerd om met aandacht voor je persoonlijke levensgeschiedenis, je eigen moeilijkheden te erkennen en stil te staan bij de betekenis en functie van de ervaren klachten. Er wordt dus samen gezocht naar de factoren die de moeilijkheden in stand houden en hoe je die in de toekomst kan hanteren en integreren in je leven.

Het leven kan verscheidene uitdagingen op ons pad brengen die soms moeilijk te dragen zijn. Zo kunnen er vragen ontstaan die betrekking hebben op:

• Gevoelens van gespannenheid en angst
• Piekeren, vermoeidheid, desinteresse, somberheid en negatieve gedachten
• Persoonlijkheidsmoeilijkheden
• Het ontwikkelen van vaardigheden om met stress om te gaan
• Assertiviteit en het versterken van zelfvertrouwen
• Omgang met ziekte
• Verlies
• Verslaving
• Chronische pijn 


Werkwijze

De eerste afspraak richt zich op kennismaking en verkenning van je hulpvraag. Er wordt nagevraagd wat voor jou de voornaamste reden is om contact op te nemen, hoe het dagelijkse leven verloopt, wat jouw persoonlijke doelstellingen en mogelijke verwachtingen zijn. Afhankelijk hiervan worden er bijkomende verkennende gesprekken gepland of wordt er samen een behandelplan uitgestippeld dat tegemoetkomt aan je persoonlijke vragen. Indien een bepaald klachtenpatroon een andere specifieke behandeling vergt, dan kan er gezocht worden naar een passende doorverwijzing.

Een gesprek duurt 50 minuten en kost 50 euro. De afrekening gebeurt telkens aan het einde van elke sessie. Enkele ziekenfondsen bieden voor volwassenen een beperkte terugbetaling. Voor meer informatie hierover neem je best contact op met je ziekenfonds. 

Karlijn

Karlijn Hoppenbrouwers

psychologe

Contact

Een afspraak maken kan via 0468 48 04 08 of karlijn.hoppenbrouwers.arzo@gmail.com Contact

Praktijk Arzo
Schorvoortstraat 51
2300 Turnhout

014 41 43 53 
Openingsuren onthaal
  • van maandag tot vrijdag
  • 8.00 – 12.00 uur en
  • 14.00 – 17.30 uur